tel. +48 732 754 000
fax. +48 22 350 7861
e-mail: sales(at)sat4ever.com

TELEKOMUNIKACJA

SATELITARNA

Sat4Ever oferuje projektowanie systemów satelitarnych pod klucz. W skład opracowania wchodzą:

  • Obliczenie bilansów energetycznych łączy satelitarnych
  • Zwymiarowanie sieci do konkretnych potrzeb klienta
  • Dopasowanie odpowiednich urządzeń nadawczo-odbiorczych
  • Integracja z istniejącą siecią klienta

    Dzięki opracowaniu systemu przez Sat4Ever klient uzyskuje optymalne rozwiązania z punktu widzenia operacyjnego, jak również inwestycyjnego.
    Sat4Ever oferuje swoje usługi doradcze w obszarze systemów satelitarnych dla firm lub instytucji zainteresowanych współpracą w konkretnych projektach komercyjnych lub postępowaniach przetargowych.

Link budget łącza satelitarnego