tel. +48 732 754 000
fax. +48 22 350 7861
e-mail: sales(at)sat4ever.com

TELEKOMUNIKACJA

SATELITARNA

Umowy długoterminowe na dzierżawa pasma satelitarnego są zawierane na okres co najmniej w miesiąca.
Pasmo dzierżawione na okres długoterminowy może być wykorzystywane do dystrybucji sygnałów audio/wideo, budowy zamkniętych sieci korporacyjnych, multicastu danych, systemów militarnych.
Wielkość dzierżawionego pasma zależy od potrzeb użytkownika. Sat4Ever oferuje pojemności od kilkuset kHz do kilkudziesięciu MHz.
Pasmo jest oferowane na satelitach mających pokrycie na wszystkich kontynentach.
Poniżej mapki pokrycia przykładowych satelitów, na których Sat4Ever może zaproponować dzierżawę pasma na kontrakt długoterminowy:

Amos-3, 4W, Ku EU Beam Astra-3B, 23.5E, Ku Narrow EU Beam

  

             AM-44, 11W,                         AM-8, 14W,                   AM-44, 11W,
            Ku ME Beam                        Ku Africa Beam                Ku, EU Beam